De coördinator in Oeganda, mr. Katuusi Apollo

Katuusi Apollo

07 Apollo

In Oeganda worden onze activiteiten gecoördineerd door Katuusi Apollo.
Hij is getrouwd met Innocent en zij hebben samen drie kinderen, Ron, Ritah en Ruben.

Ap1

Apollo heeft Joanne leren kennen in 2007 toen hij als docent werkte op de school van het project waar Joanne destijds vrijwilligerswerk deed.
Apollo en Innocent zijn twee mensen met een groot hart, zeer betrokken bij de mensen om hen heen.
Apollo en zijn vrouw zijn allebei van huis uit leraar en Innocent is de drijvende kracht achter ‘Joanne’s Library and Reading Club’

Ap2

Sinds mei 2010 is Apollo onze contactpersoon en regelt alles wat er ter plaatse geregeld moet worden.

Hij heeft de volgende taken:

– Hij is contactpersoon voor alle scholen waar ‘Joanne’s kinderen’ hun onderwijs krijgen. Hij heeft frequent contact met de schoolleiding en de docenten over de resultaten en over het welbevinden van de kinderen. Hij bezoekt ook de ‘visiting days’ van de kinderen die in boarding zijn.

– Aan het begin van ieder schoolperiode zorgt hij ervoor dat alle kinderen hun schoolbenodigdheden en persoonlijke benodigdheden hebben en hij gaat op alle scholen persoonlijk het schoolgeld betalen.

Ap7

– Hij stimuleert de kinderen om zich goed in te zetten voor hun schoolwerk, hard te werken, zuinig te zijn met hun spullen en niet te verzuimen van school.

– Aan het eind van iedere periode verzamelt Apollo de rapporten van alle kinderen en stuurt een kopie naar ons.

– Hij onderhoudt ook de contacten met de ouders van de kinderen en adviseert, ondersteunt en coacht ze waar nodig.

– Hij is contactpersoon voor ‘Save for Health Uganda’, de organisatie waarbij wij een ziektekostenverzekering hebben afgesloten voor de kinderen. Hij zorgt voor de contracten en de pasjes en hij zorgt ervoor dat de premie op tijd betaald wordt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Hij betaalt ook de ‘eigen bijdrage’ voor de ziektekostenverzekering en voor de kinderen die niet onder de ziektekostenverzekering vallen (omdat ze te ver weg wonen) betaalt hij de rekeningen van de medische kosten.

– Hij wordt door de ouders ingeschakeld wanneer de kinderen zodanig ziek zijn dat medische zorg noodzakelijk is en hij zorgt ervoor dat ze de juiste medische zorg krijgen.

– Apollo zorgt ervoor dat Miracle maandelijks haar voedselpakket krijgt.

Ap4

– Samen met zijn vrouw Innocent geeft hij leiding aan ‘Joanne’s Library and Reading Club’.

– Samen met Innocent verbouwt hij groenten in zijn tuin en de oogst is, behalve voor eigen gebruik, ook bestemd voor ‘Joanne’s kinderen’ en de gezinnen die in ons programma zitten.

Ap5

Meerdere keren per week is er contact met Apollo en besluiten worden altijd in nauw overleg genomen. Overleg vindt plaats via e-mail, WhatsApp en sms.

Apollo houdt zeer nauwkeurig een boekhouding bij van alle transacties. Hij verzamelt alle bonnetjes en maandelijks stuurt hij via email een financiële verantwoording. Tijdens ons jaarlijkse werkbezoek aan Oeganda wordt zijn boekhouding uitgebreid besproken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voor bovenstaande taken krijgen Apollo en Innocent een onkostenvergoeding en maandelijks een kleine toelage.