Star Project

Apollo en Innocent wonen met hun gezin in Ndegeya, een klein gehucht iets ten noorden van Masaka. De inwoners van Ndegeya leven van wat het land hen biedt, maar het gebeurt regelmatig dat de oogst mislukt of minder opbrengt door een lange periode van droogte. In dat geval hebben deze mensen weinig te eten, maar kunnen ze ook de rest van de oogst niet verkopen. Er zijn veel één-oudergezinnen, moeders die achterblijven met vijf, zes kinderen, iedere dag bestaat uit de kunst van het overleven. Er is geen geld om kinderen naar school te laten gaan. Mensen lijden aan aids of zijn hiv-geïnfecteerd. Kortom, ze zijn erg arm en leven onder moeilijke omstandigheden.

IMG_1842

Apollo en Innocent voelen zich bevoorrecht omdat ze van de Joanne Foundation maandelijks een onkostenvergoeding en een kleine toelage krijgen voor hun werk. Daarom willen ze wat ze hebben graag delen met hun community.

Zo heeft Apollo een waterkraan laten slaan achter zijn huis en de mensen uit zijn buurt komen daar dus regelmatig hun jerrycans vullen met leidingwater (terwijl Apollo dus de rekening betaalt aan het waterleidingbedrijf)

Ook wanneer de oogst bij Apollo redelijk goed is uitgevallen (hij irrigeert zijn land in perioden van droogte), deelt hij de bonen, de mais en de bananen met de mensen die het het hardst nodig hebben.

Van owen kleinde kinderen die naar de Library and Reading Club komen, komen er veel van arme gezinnen. Deze kinderen krijgen van Innocent vaak een bordje eten en soms is dat de enige maaltijd op een dag voor deze kinderen.

Apollo heeft daarom samen met een paar anderen een klein project opgezet, het ‘Star Project’. Dat project heeft als doel om de armste mensen in deze community te ondersteunen en richt zich op concrete en directe hulp, daar waar de nood het hoogst is, én schept voorwaarden waardoor mensen beter in staat zijn om zich in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Om het project goed te kunnen borgen heeft Apollo een ‘constitution’ opgesteld, dat ondertekend is door bevoegde autoriteiten van het district en hiermee is het Star Project dus ook officieel geregistreerd.

Het Star Project wordt financieel ondersteund door de Joanne Foundation en zij kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van een specifiek gezin of een bepaalde activiteiten binnen de community van Ndegeya.

Vanuit het bestuur van de Joanne Foundation is Anja Lammers de contactpersoon voor het Star project.

Het Starproject heeft al tot een aantal activiteiten geleid.

Een oude vrouw zonder kinderen, die alleen woont in haar huisje, is afhankelijk van de zorgen van haar pleegdochter Irene. Zij staat er echter ook alleen voor met drie jonge kinderen zonder een vast inkomen. De oude vrouw kan niet meer lopen en ligt ’s nachts op een kapotte, dunne matras. Haar grote wens is een matras, een deken en een laken. En daar heeft het Star Project in voorzien. Wat wás ze blij, die oude mevrouw!

IMG_1568

Irene, haar pleegdochter,  is een pittige jonge vrouw van 27 jaar, die van alles aan wil pakken om voor haar gezin te kunnen zorgen. Het Star Project wil haar ondersteunen in haar vaardigheden om zelf voor een bron van inkomsten voor haar gezin en pleegmoeder te zorgen. We hebben voor haar een breimachine gekocht en ze bleek er heel handig mee te zijn: in no time had ze proeflapje met een mooi patroontje gebreid.  Wanneer het iets frisser is, trekken de mensen in Oeganda nl. al gauw een dikke trui aan, dus we hopen dat ze hiermee wat geld in het laatje kan brengen.

IMG-20150305-WA0008   IMG-20150305-WA0012

Twee vrouwen beginnen met een craftshop.

 Het Starproject probeert de inwoners van Ndegeya te ondersteunen in hun levensonderhoud. Apollo gaat samen met village-genoten op zoek naar hun talenten. Waar ben je goed in? Welke vaardigheid zou je kunnen ontplooien om er vervolgens je brood mee te kunnen verdienen?
Deze twee vrouwen zijn creatief en interesseren zich voor kunstnijverheid. Dankzij een startkapitaaltje, beschikbaar gesteld door het Starproject, kunnen zij materialen aanschaffen en een winkeltje openen waarin ze hun zelf vervaardigde ‘arts and craft’ verkopen.

craftshop

Beddengoed voor Cecilia, een arme oude dame.

In de village  Ndegeya, leeft Cecilia in haar schamele hutje. Er is niemand die haar verzorgt, haar man is overleden en ze hebben geen kinderen gekregen. Zo nu en dan komt er iemand uit de buurt een bord met rijst brengen. Ze slaapt op een dun en gerafeld rieten matje.
Apollo heeft nu een matras, een deken en lakens voor haar gekocht, zodat ze wat beter kan slapen.  Verder gaan Apollo en z’n vrouw  Innocent twee keer per week Cecilia helpen en haar kleren en lakens wassen, haar potten, pannen, beker en bord afwassen en ze brengen haar water en brandhout.

IMG-20150404-WA0003 IMG-20150404-WA0002