Waterproject Ndegeya

Schoon water voor de bevolking van Ndegeya.

Ndegeya is een klein dorpje, iets ten noorden van Masaka in Oeganda en bestaat uit zeven  dorpskernen. Het is een arm gebied waar mensen proberen rond te komen van de verkoop van datgene wat ze verbouwd hebben. Maar wanneer een oogst mislukt is, dan is er dus ook geen inkomen en volgt een periode van grote armoede, waarin gehoopt wordt op een betere oogst het volgende jaar. Want het gebeurt tegenwoordig steeds vaker dat de oogst mislukt, omdat ook Oeganda last heeft van het veranderende klimaat: de droge periodes zijn droger dan anders en in het natte seizoen valt de laatste tijd te weinig regen.

Er is dus grote behoefte aan water.

De bewoners van Ndegeya  haalden hun water uit dergelijke poeltjes met vervuild water, waar ook vee komt drinken.
Dat dit water een risico vormt voor de volksgezondheid omdat hierdoor gemakkelijk ziektes kunnen ontstaan, mag duidelijk zijn. img-20161102-wa0006

De dorpshoofden van de zeven kernen hebben de coördinator van de Joanne Foundation in Oeganda, dhr Katuusi Apollo, benaderd met de vraag of hij kon helpen en hij heeft deze vraag aan ons voorgelegd.
Wij zijn erg blij dat er in korte tijd verschillende sponsors gevonden zijn die de financiering van een waterpomp voor hun rekening wilden nemen We konden de dorpshoofden dus vertellen dat we een aantal pompen konden gaan realiseren.

Eerst werd er  een  M.O.U. (“Memorandum of Understanding” ) opgesteld. Dit is een soort contract tussen, in dit geval, de eigenaar van de grond waar de pomp op komt te staan, de dorpsoudsten en de vertegenwoordiger van de Joanne Foundation. In dit contract verklaart de eigenaar van de grond deze grond belangeloos  en voor onbepaalde tijd af te staan aan de community voor het plaatsen van de waterpomp en belooft er zelf geen financieel voordeel uit te behalen.

mou-pomp-4

Na de nodige handtekeningen en stempels, kon begonnen worden met het egaliseren van de grond, het graven van een put en het plaatsen van een pomp.  Alle werkzaamheden zijn  door de dorpsbewoners zelf gedaan.  De Joanne Foundation heeft hier ook op aangedrongen, i.v.m.  het  gevoel van “eigenaarschap” , het is nu echt  hùn pomp.  Ook het onderhoud van de pomp zal door de dorpsbewoners zelf gedaan worden. Iedere pomp heeft een eigen “watercomité” dat hiervoor verantwoordelijk is. De aannemer, Bakka Godfrey,  heeft alle werkzaamheden begeleid en heeft ook een aantal mensen in de verschillende dorpen hiervoor opgeleid.

Een klein fotoverslag:

img-20161030-wa0017  20161102_145026Alles wordt met de hand uitgehakt en alle dorpsbewoners helpen mee de spullen op de plaats te krijgen.img-20161102-wa0000

img-20161102-wa0014  img-20161110-wa0002

img-20161124-wa0006   img-20161124-wa0005De leden van het watercomité krijgen instructies hoe ze de pomp moeten onderhouden.
De man links is Bakka Godfrey, de aannemer die het hele project heeft begeleid en de dorpsbewoners heeft geleerd hoe ze de pomp moeten onderhouden.img-20161124-wa0007

img-20161030-wa0008De bevolking is erg blij met de nieuwe pomp en met het schone water. Wat een verschil!

img-20161128-wa0007  img-20161128-wa0010  img-20161128-wa0012